เลี้ยงปลากัดให้อยู่นานและสวยงาม

ปลากัด

ปลากัด เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ไม่ต้องใช้สถานที่ขว้างขวาง สามารถเลี้ยงในโหลหรือขวดแก้ว แต่สำครับวันนี้เรามีวืธีแนะนำวิธีการเลี้ยงปลากัดให้สวยงามและอยู่นานตามวิธีของผม ซึงเป็นๆวิธีไม่ยาก ซึ่งไม่ว่าคุณจะเลี้ยงปลากันจำนวนมากหรือจำนวนน้อยก็ควรปฏิบัติโดยเฉพาะฤดูร้อน ปลากัดมักจะมีปัญหาในเรื่องครีบหางห่อเหียว และปลากัดไม่ชอบอากาศร้อนหรือเย็นเกินไป ดังนั้นคุณควรนำปลากัดไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม เช่นเอาไปไว้ในที่ร่มเย็นหรือควรไว้ใกล้กับอ่างน้ำหรือกระถางต้นไม้สถานที่ ที่อากาศถ่ายเทได้ดี

ปลากัด

ปลากัดที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยมานานแล้วนั้นถูกจัดให้เป็นชนิด splendens หรือมีชื่อวิทยาศษสตร์ว่า Betta splendens, Regan, 1910 ปัจจุบันได้มีการสำรวจพบชนิดของปลากัดประมาณ 50 – 60 ชนิด โดยจัดแบ่งกลุ่มตามลักษณะการวางไข่ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

1 กลุ่มแรก เป็นปลากัดที่ก่อหวอดวางไข่ เป็นปลากัดที่ผู้เพาะเลี้ยงปลากัดส่วนใหญ่ดำเนินการกันมานานแล้ว ปลาเพศผู้จะสร้างรัง เรียกว่าหวอดที่บริเวณผิวน้ำและจะติดอยู่ใต้ใบพันธุ์ไม้น้ำชายฝั่ง เพื่อใช้ในการฟักไข่ ตัวอย่างปลากัดในกลุ่มนี้ เช่น Betta coccina B. brownorum B. burdigala B. livida B. rutilans B. tussyae

2 กลุ่มที่สอง เป็นปลากัดอมไข่ เป็นปลากัดที่ถูกนำมาเลี้ยงยังไม่นานนัก เป็นปลาที่มีพฤติกรรมการแพร่พันธุ์วางไข่คล้ายกับปลาหมอสีกลุ่มที่อมไข่ เพื่อให้ไข่ฟักตัวภายในปาก ตัวอย่างปลากัดในกลุ่มนี้ เช่น Betta akarensis B. patoti B. anabatoides B. macrostoma B. albimarginata B. channoides

การเลี้ยงปลากัด

บ่อเลี้ยงปลากัดถ้าเป็นบ่อดินควรมีขนาด 10 – 30 ตารางเมตร ถ้าเป็นบ่อซีเมนต์ควรมีขนาด 2 – 6 ตารางเมตร มีความลึกประมาณ 50 – 60 เซนติเมตร คัดแยกลูกปลาจากบ่ออนุบาลโดยคัดเอาเฉพาะปลาเพศผู้มาเลี้ยง

เนื่องจากปลาเพศผู้เป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าและราคาสูงกว่าปลาเพศเมียมาก ปล่อยเลี้ยงในอัตรา 150 – 200 ตัว ต่อเนื้อที่ 1 ตารางเมตรสำหรับบ่อดิน และอัตรา 100 – 150 ตัว ต่อเนื้อที่ 1 ตารางเมตรสำหรับบ่อซีเมนต์ แล้วเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำ นอกจากนั้นควรใส่พรรณไม้น้ำพวกสาหร่าย และสันตะวา เพื่อป้องกันการทำอันตรายจากปลาด้วยกันเอง ใช้เวลาเลี้ยงอีกประมาณ 50 – 60 วัน ปลาจะมีขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร สามารถคัดแยกใส่ขวดเพื่อรอจำหน่ายต่อไป