การเพาะกุ้งเครฟิช และวิธีเลี้ยงกุ้งเครฟิช

กรกฎาคม 27, 2018 UV4PFi 0

วิธีการเพาะพันธุ์ กุ้งเครฟิช การผสมพันธุ์กุ้งเครฟิช สามารถทำได้ตลอดทั้งปี ด้วยวิธีง่ายๆ ในตู้เลี้ยง โดยไม่ต้องมีเท [อ่านต่อ..]